Κεντρική Σελίδα
Βιογραφία
Biography English
Δισκογραφία
Τραγούδια
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφίες
Αγία Μαρίνα
Τιμιτική Βραδιά
Προεδρικό
Προσωπικότητες
Επικοινωνία


Δημοσιεύσεις

        Από τον 4ο Τόμο που κυκλοφόρησε η εφημερίδα

       "Φιλελέύθερος" (5 τόμων). Μεταξύ των περιεχομένων

        και η κοινότητα των Μαρωνητών. (Μεταξύ των

        ερευνητών και ο Αλέξανδρος Χατζιλύρας)


        Συζήτηση περι παραδοσιακής μουσικής αλλά και μέτρα

        περετέρο στίρηξης της από τον Υπουργό Παιδείας

 

         (Ο Τύπος των Μαρωνιτών, Ιούλιος 2009)


         (Ο Τύπος των Μαρωνιτών, Ιούλιος 2009)


          (karpasha.com  Γράφει ο/η Πανίκος Γιωργούδης)


          (Ο Τύπος των Μαρωνιτών, Ιανουάριος 2009)


          (Ο Τύπος των Μαρωνιτών, Ιανουάριος 2009)
          (Χρονικό, Πολίτης, 1 Ιουνίου 2008)


        ( Κοινοτικό Βήμα Ιούνιος 2008)


        (Ιστοχώρος των Μαρωνιτών, 18/06/2007)


        (Εκδόσεις Μεσόγειος, 24/02/2006)


        (Κοινοτικό Βήμα 2006)


        (TV Μανία 09-12-2005)


        (Κοινοτικό Βήμα Νοέμβριος 2005)


        (Super Kid 13-05-2005)


        (Φιλελεύθερος  30-12-2003)


        (Πράσινη Ασπίδα Οκτ. 2003)


        (TV Μανία 16-08-2003)


        (Ο Τύπος 10ος 2002)


        (Ο Τύπος 2ος 2002)


        (Σημερινή 10-11-2002)


        (TV Μανία 28-01-2000)


        (Κοινοτικό Βήμα)

 

  

Developed & Designed by Vista Computer Centre www.vista.com.cy
Copyright © 2006-2023 Tonysolomou.com