Κεντρική Σελίδα
Βιογραφία
Biography English
Δισκογραφία
Τραγούδια
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφίες
Αγία Μαρίνα
Επικοινωνία

3ος Δίσκος

ΜΑΡΩΝΙΤΟΥ ΓΛΥΚΟΑΙΜΗ

1) Ανάψανε τα κέφια τα μαρωνίτικά
παίρνει φωτιά η πίστα μ’ανατολίτικα
ο ντουνιάς γλεντάει με τα τραγούδια του
χορεύουν, τραγουδάνε την Μαρινιωτού.

Ρεφρέν: Είσαι γλυκιά σαν ζάχαρη
κορμί έχεις σαν χέλι
Μαρωνιτού γλυκόαιμη
το βλέμμα σου με καίει.

2) Πως τα καταφέρνεις τις καρδιές να κλέβεις
τους λεβέντες τα μυαλά να τους τα τρελλαίνεις.
Το βλέμμα σου ραγίζει, ραγίζει τις καρδιές
μαρωνιτού γλυκιά μου άναψες φωτιές.

3) Μεράκια πάντα έχεις, πάντα στο χορό
συρτούς, καρτζιλαμάδες πω-πω-πω-πω-πω
οι άντρες σε θαυμάζουν, σε καμαρώνουνέ
μαρωνίτου ναζιάρα πέστω μου το ναί.

 


ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΜΟΥ

1) Στο μοναστήρι είκοσι
Ιούλη στη γιορτή σου
θ’άρτουν τα τέσσερα χωρκά
θ’άρτουν τα τέσσερα χωρκά
βάλε την δύναμη σου
γιορτή μεγάλη θα γινεί
Προφήτη Ηλία μου κανεί.

2) Τσιή τερατσιά εμιάληνε
σηκώνει τα χωρκά μας
νερό πολλύν τσιέ τρεξιμιό
νερό πολλύν τσιέ τρεξιμιό
μπύρες τσιέ τα οφτά μας
Πάτερ Αντρέα τσιέ Κουμή
Νάτιε-Πέτρο-Μαρωνί.
 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΞΕΡΑΜΕ

Που του Γιωσήφη τ Άχμετή
Να ρέξω τζαι να πάω
Του Πίσσα τζαι Πισσιάρα μας
Του Στούκα τζαι Κιτέου μας
Του Βασιλέα πάνω
Ων να δω τους Καμηλάριες
Τζιάνναρου, Φράγκου τες αυλές

Που του Χαννή τζαι του Σελλά
Παρτέλα κατά κάτω
Που το Τσιαννούη τζαι Μελά
Ιυόν Μουτήρη, Τζυρκαλλή
Στου Τσιακκαριά τζαι Πίσστα
Πούσαι Γιενιή τζαι Καϊλού
Γιενιή τζαι Ράφτη τζαι Ναννού

Ω να πα να δω τζαι τον Φελλά
Τον Τζέλλα τζαι την Τζιήνα
Τζαι τον Ουστά τζαι Φελλαχού
Το Αχροπούι, Σόλωμο, την Κάβα τζαι Μαρίνο
Να δω τι κάμνουν χωρκανοί
Χατζηφεσσά τζαι τον Κκιανή

Τζαι στην παλιά την εκκλησιά
Να συναχτούσιν ούλοι
Πάτερ Αντρέας, Νάτιος,
Σίσας, Παϊλης, Πετρουτσιός,
Τσιανού τζαι Φελλαχούι,
Γενιή Πολού τζαι Ρούσος μας,
Χατζή τζαι τον Ατούνη μας

Με τον Κιολάρη, Κάιλο,
Κάκαρο, Λακοτρύπη
Στα Ττιγκερά τζαι Βούναρους
Τζαι με τον Φρέτη τον Πεκρή,
Χανάση, Αναστάση
Πού εν ο Γιούσες τζαι ο γιος
Τζαι Ριστοφούι ο καλός

Που τον τζαιρό π’αγκρίστηκες
Εσώσασιν τρείς μήνες
Τσιόσες σε λάμνουν να κροστής
Τώρα ζητούν τζαι τζείνες
Έλα στους λάκκους να χαρείς
Όσο πιο γλήορα μπορείς

Τον Καφετζή τζαι τον Τζαννή,
Νόχενα τζαι τον Μάρα
Την Κκούλα μας τζαι τον Βαννή
Σσιακίρη, Τσιάνο, Γιούσελο
Να πιούν νερό στη μάνα
Ων τζιο Γεννιής στον Αφτελλό
Γελούσιν με τον Σσιάιλό

Που το στενό μας έρεσαν
Η Πόλα τζαι η Χτώρα
Η Χαννουρού τζιο Πέτρος μας
Το Παϊλούι ταπισώ
Τζι Κιολαρού στη πόρτα
Ων μαυρομάκια τζαι φουρνιά
Τζεφάλια μου, Τερίλακσιά

Τζαι σκοτεινά οι χωρκανοί
Στρέφουνταν που το θέρος
Τζαι μιαν ομπρός
Τζαι κιο πίσω
Τζαι μιαν οπρός
Τζαι κιο πίσω
Να φκουν τ’ανεμομύλου
Ων αντάτζι τζαι ππελάφιν μου
Τζαι θεμονιά καπάλι μου

Τζιουβάνη, Ηλία τζαι Ττοφή
Ερμήνια τζαι την Λίζα
Τζαι Βαρβαρού τζαι Καλουρκά
Τζαι Μαρινού τζαι Άντωνα
Τζαι Σσιεφερού δεν είδα
Ων πού-σαι Σσουπλού τζαι Μαλουρού,
Μικέλλη, Στάσο τζαι Φαρούκ

Στο Πικραχάσι, Κλήμαρους
Στα Φλούκια τζαι Καυκάλλα
Στον Κούντουρο τζαι στο Σταυρί
Στον Κούντουρο τζαι στο Σκαλί
Καμόν τζαι Κακοσκάλα
Ων θρουμπί, μαζή ίσσιε λαούς
Περτίτζι μου στους βούναρους
 


ΠΛΟΥΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ

1) Ώρα καλή τσι’ώρα γρυσή
τσι’ώρα ευλογημένη
τούτη δουλειά π’αρκέψαμε
να βκεί στερεωμένη.

2) Τσήρτε παμπόρι στο γιαλό
χωρίς καραβοτζύρη
νιόγαμπρε που να σσιέρεσε
τον ακριβό σου τζύρη.

3) Τσιέ δούλεψε πολλά σκληρά
για να σε αναγιώσει
τσιέ δούλεψε εις τους τσιερούς
που πιάναν ένα γρόσι.

4) Ότι τσιάν πούμε φίλοι μου
με λόγια δεν ξηγούνται
δύσκολοι ήταν οι τσιεροί
τσιέ οι παλιοί θυμούνται.

5) Βρήκες κοπέλλαν όμορφη
τσιέ νοικοτσιρεμένη
καλόγνωμη τσιέ δουλευτού
τσιέ πάντα προκομένη.

6) Τα μάθκια σου εγεμώσασιν
χρόνια παν μάνι-μάνι
ήρτεν η ώρα νιόγαμπρε
να βάλης το στεφάνι.

7) Σήκω τσιέ πιάστο σσιέρι του
να το γλυκοφιλήσης
κόπους τσιέ κόπους έκαμε
καλή ζωή να ζήσης.

8) Να σηκωστούν οι συγγενείς
ούλλοι να τον μπλουμίσουν
σελίνια πεντοσέλινα
λίρες να το γεμίσουν.
 


ΠΛΟΥΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

1) Ώρα καλή τσι’ώρα γρυσή
τσι’ώρα ευλογημένη
τούτη δουλειά π’αρκέψαμε
να βκεί στερεωμένη.

2) Τσι’Αγιά Μαρίνα βλόατο
το πλούμισμα που κάμνω
με την ευτσή της μάνας της
νιόνυφης τραγουδάω.

3) Νιόνυφη τα ματάκια σου
θα γίνουσιν βρυσούλλες
γιατί το πλούμισμα λαλούν
ραγίζει τις καρδούλλες.

4) Να πάω νύχτα στο χωρκό
να παίξω την καμπάνα
νιόνυφη που να σιέρεσαι
την ακριβή σου μάνα.

5) Παιρνά μαράζια ο γονιός
τσιέ κόπους ν’αναγιώσει
τσιέ το παιδί στην ώρα του
για να το παραδώσει.

6) Μεν κλαίεις νιόνυφη γλυκειά
τσι-τσιέ να πάεις πέρα
τσι μάνα σου εδαχαμέ
την βλέπεις κάθε μέρα

7) Σήκω τσιέ πιάστο σσιέρι της
να το γλυκοφιλήσης
κόπους τσιέ κόπους έκαμε
καλή ζωή να ζήσης.

8) Να σηκωστούν οι συγγενείς
ούλλοι να την μπλουμίσουν
σελίνια πεντοσέλινα
λίρες να το γεμίσουν.


ΑΛΛΑΜΑ ΤΣΙΕ ΛΟΥΣΙΜΟ Τ’ΑΝΤΡΟΪΝΟΥ

1) ΄Ελα Θεέ τσιέ’λα χριστέ
έλα τσιέ Παναϊα,
τούτη δουλειά π’αρκέψαμε
νασσιή την ευλογία.

2) Τσιό πανωής έσσι τον γιό
τσιό κατωής την κόρη
τςιό πανωής εκάλεσε
ούλλο τ’αρκοντολόϊ
τσιό κατωής εκάλεσε
ούλλο το φτωχολόϊ.

3) Τσιό νόχος τη σημαία του
με το καλάμι πάνω
τσιό κάπτερ, κακαρούϊ μας
εβάλλασιν τη πάνω.

4) Τσιέ στο λουτρόν’ επαίρνα τους
τσικά στου γέρο Γιούσε
του ζευκαρκού τα ρούχα τους
ύστερα τα φορούσε.

5) Προφήτη Ηλία μου καλέ
τσι’ Αγιά Μαρίνα
τσιέ Μιχαήλ Αρχάγγελε
τσ’Αϊ Γιώρκη μου βοήθα.

Ώρες καλες!
 

 


ΜΑΡΙΝΙΩΤΟΥ

1) Μαρινιωτού μαϊρεψε τσι’Ασωματού μου στρώσε
τσιέ σου βρα κορματσιθκιανού
Τσιέ σου βρα κορματσιθκιανού ένα φιλί μου δώσε

Ον έϊβα μας έϊβα μας
Σαν την εφίλουν είδα μας.

2) Εν το κορμί σου γιασεμί το δρόμα σου λιβάντα
τσιέ τσίνος πον’να μυριστεί
τσιέ τσίνος πον’να μυριστεί, θυμάται σε για πάντα
ον έλα τσιέ δώσμου δκυό φιλιά να θυμηθούμε τα παλιά.

3) Αγιά Μαρίνα του κρεμμού αππέξω στο μετόσσιη
τσι’ άρκισα ν’άρτω να σε δω
τσι’άρκισα ν’άρτω να σε δω όν τσιή προσφυγιά μου τόσσιη
ον καρτέρα μας καρτέρα μας τσιεν’άρτη άσπρη μέρα μας.

4) Αγιά Μαρίνα που είσαι ξέχασες τα παιθκιά σου
τσιέ λλίοι-λλίοι φεύκουσιν
τσιέ λλίοι-λλίοι φεύκουσιν βάλε τα δυνατά σου
εν τσι’άμαν φύουν οι παλιοί πούνα-βρω σπίτι τσιέ αυλή.
 ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ

1) Εν τσι μάνα της με τήμασε
να μ’έβρει μέστο λάκκο
εν τουλάχιστο να το γευτό
τσίντο φιλί σου νάκκο.

1β) Μόνη της τσιμάται, μόνη της ηστρώνει
μόνη της πλιννίσκει τσιέ μένα φαρμακώνει
την σσιηλλό πελλή.

3) Εν που το στενό της έρεσσα
τσιέ σφύρισα της ν’άρτη
έν τσιέ μια κούκλα όμορφη
φοούμε που τ’αμμάτι.

4) Εν την νύχτα που σε μάθαινα
τσιέ λάλες μου λοούθκια
εν πουτό πολλύ το έσσκι σου
εξύππασες τα βούκια.

5) Εν καρσσιή που το μπαλκόνι σου
κάθουμαι με τες ώρες
εν τσιέ δεν φοούμαι πούλλα μου
με κεραυνούς με μπόρες.

Αρβανίτες κάμνουν γάμο
Τσιέ κουλλούρκα με τον άμμο.
Αρβανίτες κάμνουν φέστα
Τσιέ κουλλούρκα μεσ’τη τσέστα.
 


ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ

Τζαι η καμπάνα του χωρκού
Στον Κορματζίτη παίζει
Τζιο Φοραδάρης ευλοά
Πάτερ Χαννήτσης τζαι Τερζής
Κυπριανού μας ψάλλουν
Νούχτικ-σαλάμ, νούχτικ-σαλάμ
Πσσίχο τζαι σάλα τουκιμά

Τζαι ανεβής Μαρί ακού
Τζαι φκένουν ούλοι έξω
Τζι καφενές γεμώνουσιν
Τζι καφενές γεμώνουσιν
Καφέ, σουμάδα, τσσάι
Ων καλημέρα χωρκανοί
Αϊτσαϊ τζιασπιτσαϊ

Στ’ Άη Γιωρκού του σπόρου μας
Θέλω να προσκυνήσω
Τζαι στη Σαντούκα που λαλούν
Τζαι στη Σαντούκα που λαλούν
Να πα να κολυμπήσω
Εν τόποι πο περπάτησα
Που γέλασα τζαι δάκρυσα

Στην Παναγία σούρουππο
Εκάμναμέντε κάτω
Σσιερκές τζαι αγκαλιές γλυτζές
Σσιερκές τζαι αγκαλιές γλυτζές
Να’ρωτευτούμε νάκκο
Ων ήντα γλυτζιά εις τά κρυφά
Να παίρνεις τζαι να κιας φιλιά

Εγιώ πεθύμησα να δω
Λεθράτη Καταράκτη
Τζαι τα χωράφκια τα πολλά
Τζαι τα χωράφκια τα πολλά
Εχόρτανεν τ’αμάτι
Ων νερό κρυό του τόπου μου
Ψουμί βραστό του κόπου μου
 Ο ΜΟΥΛΛΑΛΗΣ

1) Ά μουλλαλή πρωτομουλλά ποσσιής τον νου μετάξη
παράτζηλε του γιούλλη σου κανεί να με πειράξει
τσιέ κάμνουντο τσιέ φέρνουντον μια νύχτα μεστ’ μάξι.

2) Λάμνε βρ’Αντωνή στο καλό τσιέ ννά του παραντζήλω
αν μεν ακούει με καλό πιάννω τον με το ξύλο.

3) Πόψε καλιώσε αχμετά έσσομου να δειπνήσεις
τσι’έχω δκυό λόγια να σου πω τσιέ να μου τα θκιαλίσεις
που την γυναίκα τ’Αντωνή γιεμου να παρετήσεις.

4) Πάει Αχμέτας αγορά τσιέ πιάνει ένα αππάρι
τσιέ με τη σέλλα τη χρυσή τσιέ με το χαλινάρι
νάσου τσιέ τον Αχμέτ αγά πουπάνω καβαλλάρη.

5) Διπλό τραππίδι έκαμε τσιέ μπήκε στην αυλή της
τσιό ο Αντωνής μ’ασπρόρουχα τσι’Αχμέτας με τες γούννες
η Μαρικκού του ταϊζε αθάσια με τες κούννες.

6) Σε γάμο εν πο’πείασιν Αχμέτας να χορέψει
τσιέ γύρευκε τον τεναχά της Μαρικκούς να νέψει.

7) Ο Αντωνής εν πόκαμε τάχα μου τον πηγμέζη
τσιέ γύρε τσιε τσημήθηκε πάνω εις το τραπέζι.

8) Τσι’ ο Αντωνής εν’μπάνοιξε την πόρτα τσιέμπει μέσα
έννα σε σφάξω βρε σκυλλί γιατ’αγαπάς ρωμέσσα.

9) Άντα τσιακούει ο μουλλαλής εξοφρενών εγίνει
άνοιξαν πάνω του λαμπρά τσιέ κρούσε σαν καμίνι.
 


Η ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΥ

1) Μεσ’το 94 στη φούρκα του σσιημώνα
έφτασε μια κοτσιακαρού έσσωτης τσιέ θκιακώνα.

2) Ώρα καλή σου κόρη μου τσιέ τρυφερό μερσίνι
που να σιής την ευκούλλα μου κάμε λεϊμοσύνη.

3) Κόψε μου νακουρίν ψουμί ποτσίνα τα ψουμιά σου
μα’ήντα μου αρέσκουσει τσίντα ζημώματα σου.

4) Έκοψε ίμισο ψουμί τσίνη η κοπελλούδα
τσιέ –κιάτο στη κοτσιακαρού τσιέ τρώε τσιέ τραούδα.

5) Κόρη μου που να έμπορα εγιώ για να δουλέψω
τσιέ μαερκά στο γάμο σου ν’άρτω να μαϊρέψω.

6) Σόπα θκιά κοτσιακαρού τσιέ ποιός έννα με πάρει
είμαστε φτωσιές-πάφτωσιες κανένας δεν κιάρει.

7) Πήαινε κόρη στο καλό πουνάσιης την ευτσή μου
τσιέ γιω τούτο που σου λαλώ είναι δουλειά διτζή μου.

8) Τότες εν μπο ξεκίνησε τσι’βρε το παλληκάρι
τι έσιης γιόκκα μου καλέ τσιέ γίνεις τέθκιο χάλι.

9) Άφησμε θκειά κοτσιακαρού τσιέ μένα στους καμούς μου
αϊσμε εις τες σκέψεις μου τσιέ αναστεναγμούς μου.

10) Τσιέ πιάσε τσιέ σμείξε τους κυό γιορτή μεγάλη εγίνει
έσιετε γιά πεδάτζια μου τσιέ φεύκει τους αφήνει.

11) Ευκαριστούμε σου πολλά θκειούλλα μου να μας ζήσεις
τσιέ ψυσικό εν πόκαμες χαρά να μας χαρίσεις.

ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ

Στον καφενέ του Ρόλη μας
Γιωρκάτζη τζαι Μισσιέλη
Ένα καφέν ενα τον πιω
Ένα καφέν εις της Μαρής
Εις τα δικά μας μέρη
Ων πορννό-πορννό στου Τζυτζηρή
Περτίτζι μου τζι Ασπρόμουττη

Μες τα στενά τ’Άσώματου
Ένα γυρό να δώκω
Τζαι το Κωστούη για να βρω
Τζαι το Κωστούη για να βρω
Γιενιές για να μου γράψει
Ων να θυμηθούμε τους παλιούς
Παλιά βρύση τζι’ Αρσινικούς

Εις την παλιά τη βρύση μας
Νερό να πιώ να πνάσω
Εις τη πακιά του βου ξανά
Εις τη πακιά του βου ξανά
Ένα πρωί να φτάσω
Ων Πάτερ Παύλος λουτουρκά
Τζυνήι, ράσα του ψηλά

Είσαι ‘να φκιόρο τρυφερό
Όποθε πας μυρίζεις
Εγιώ λαλώ να ζιαστείς
Εγιω λαλώ να ζιαστείς
Όσα βαρείς, αξίζεις
Ως την Παναγιά στην Καμπυλή
Για σε ν’ανάψω ένα τζερί

Πάτερ Ατούν στη μπρέτικα
Λαλούσιν ήταν πρώτος
Μα μάλωνεν για τις βροσσιές
Μα μάλωνεν για τις βροσσιές
Με τον Προφήτη Ηλία
Πίστην είσσιεν όμως πολλήν
Κατέβαιναν κιο ποταμοί


ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ

Τζαι την Καρπάσια να τη δω
Τζαι όϊ που το μίλι
Τζαι στο ξωκλήσι του Σταυρού
Τζαι στα πηγάθκια που λαλούν
Με του παλιούς να πάω
Ων στου Χατχημάρκου τζαι Τταλούς
Να δω ούλους τους χωρκανούς

Τζαι η Καρπάσια που λαλούν
Το πιο μικρό χωριό μας
Εις την μικρή πλατεία μας
Εις την μικρή πλατεία μας
Τζαι Τίμιο Σταυρό μας
Ων συναχτήτε χωρκανοί
Γιορτές, Χριστούγεννα, Λαμπρή

Τες καρπασσιώτισες να δω
Να λάμνουν προς την βρύση
Να περπατούν καπαρτιστές
Να περπατούν καπαρτιστές
Στους νόμους τους οι κούζες
Ων καρπασσιωτού, καρπασσιωτού
Είσαι γλυτζιά καμωματού

Εις τες βρυσούες τζαι τρουλλί
Καστρόβουνο τζαι Πιάδες
Ν’ανταμωθούμε χωρκανοί
Τζαι μας ανήκουν χωρκανοί
Τούτοι ούλλοι μερράδες
Ων εις στου Τταπί του καφετζή
Στην βρύση μας νερό γλυτζί

 

  

Developed & Designed by Vista Computer Centre www.vista.com.cy
Copyright 2006-2013 Tonysolomou.com